Προϊόντα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

Προϊόντα κατασκευασμένα από μη τοξικές πρώτες ύλες. (Κατάλληλα για τρόφιμα).

Προϊόντα κατασκευασμένα από πρώτες ύλες οι οποίες είναι εύκολα ανακυκλώσιμες.

Προϊόντα τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων χωρίς να υποστούν καμία αλλοίωση.

Προϊόντα τα οποία μπορούν να πλυθούν σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων, χωρίς να υποστούν καμία αλλοίωση, σε θερμοκρασίες έως 60ο.

Προϊόντα τα οποία η παραγωγή τους γίνεται με τρόπους οι οποίοι δεν επιτρέπουν την εκπομπή καδμίου και άλλων βλαβερών ουσιών για το περιβάλλον.

Προϊόντα τα οποία έχουν περάσει όλους τους τεχνικούς ελέγχους ώστε να πληρούν τις παραμέτρους του διεθνούς πιστοποιητικού ποιότητος (UNI 18475-82).